BP/0701/033857-4/2023

A kedvezményezett neve: Ertl Faipari Korlátolt Felelősségű Táraság

A képzések elnevezése és célja:

– Projektmenedzsment: A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a döntési mechanizmusokkal, képesek legyenek széles összefüggésekben gondolkodni, elsajátítsák a változás szükségességét felismerő szemléleteket, továbbá képesek legyenek átlátni és nyomon követni a rájuk bízott projektet az első lépéstől az utolsó simításokig, visszamérésig.

– Vezetői kompetencia-fejlesztés: célja, a vezetői eszköztár gyakorlati ismereteinek mélyítése, cégspecifikus helyzetekben a szükséges eszköz felismerése, a vezetői kompetencia tárház bővítése, tudatos vezetői döntések meghozatalához szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása.

– Hatékony kommunikáció: célja, hogy a képzésben résztvevők fejlesszék kommunikációs készségeiket.

– Értékesítési tréning: célja, az ügyfélismereti és kommunikációs készségek fejlesztése. A program segít rávilágítani a különböző kapcsolati játszmák buktatóira, valamint módszereket kínál a hatékony együttműködésre és a professzionális ügyfeles panaszkezelésre.

– Stresszkezelés: célja, hogy a résztvevők megismerjék a munka során előforduló stresszhelyzetek kezelésének módjait, felismerjék a jeleit és megelőzzék a kiégési szindrómát. Ismerjenek meg hatékony eszközöket a munkatársak közötti konfliktusok feloldására, a munkatársak és ügyfelek közötti higgadt kommunikáció elősegítésére stresszes helyzetekben.

– Tárgyalástechnika: célja, hogy a képzésben résztvevők felfedezzék önmaguk tárgyalási képességeit, és az elsajátított ismeretek segítségével fejlesszék azt.

– Hatékony csapatépítés: célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a hatékony csapatépítéshez szükséges ismereteket.

– Excel képzés (haladó): célja az Excel magabiztos használatának elsajátítása.

A képzések részletes bemutatása:

– Projektmenedzsment: A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a döntési mechanizmusokkal, képesek legyenek széles összefüggésekben gondolkodni, elsajátítsák a változás szükségességét felismerő szemléleteket, továbbá képesek legyenek átlátni és nyomon követni a rájuk bízott projektet az első lépéstől az utolsó simításokig, visszamérésig. A projektmenedzsmenti tudás alkalmazásával a minőségi és szakmai célok kevesebb időráfordítással és költséggel érhetők el. Komplexitást, nagyobb átláthatóságot tudunk elérni vele, jelentősen csökkenthetjük a felmerülő kockázatokat és fokozni tudjuk a motivációt is.

– Vezetői kompetencia-fejlesztés: a résztvevők megtanulják a vezetői szerepeket, stílusokat, a vezetői kommunikációt, a kommunikációs hibákat és azok kiküszöbölését, a vezetői stressztényezőket, a konfliktusfeloldó technikákat, a vezetés funkcióit, a tudatos vezetői hozzáállást.

– Hatékony kommunikáció: a résztvevők megismerkednek a verbális és nonverbális, az egy- és kétárnyú kommunikációval, a modern kommunikációs eszközök szabályaival. Megtanulják az empátia, az aktív hallgatás és az információtorzulás fogalmait. Elsajátítják a kérdezés-és szerepléstechnikákat, megismerik a viselkedésmintákat.

– Értékesítési tréning: a képzés különlegessége, hogy ön- és emberismereti alapokra épül, és egyúttal érzelmi intelligenciát is fejleszt. Egy-egy panasz vagy nehéz helyzet igazán hatékonyan és konfliktusmentesen akkor kezelhető, ha tudjuk, kivel állunk szemben, melyek azok a momentumok, amiket a beszélgetés során mindenképpen kerülni kell, és melyek azok, amelyek mentén a reklamációk vagy kialakult nézeteltérések eredményesen, mindkét fél számára megnyugtató módon kezelhetőek. Ezért ennek a programnak szerves része az emberismeret, vagyis a velünk szemben álló, vagy a vonal másik végén lévő ügyfél karakterének felismerése. A program erősen gyakorlatorientált, melynek során a megszerzett új ismeretek beépülését szituációs és szimulációs szerepjátékok alkalmazásával és tréneri visszacsatolásokkal segítjük.

– Stresszkezelés: a résztvevők megismerkednek a stressz és a stresszorok fogalmával, a problémamegoldási technikákkal, a feladattal kapcsolatos stresszorokkal. Megtanulják a stresszkezelési technikákat.

– Tárgyalástechnika: megismerik a tárgyalás folyamatát, a tárgyalási célok meghatározását és lépéseit, stratégiáit, módszereit. A kommunikációs eszközöket a tárgyalás során, a tárgyalás dimenzióit, az elfogadási, megegyezési tartományt. Megtanulják a tárgyalás irányítását, a megoldáskeresést és a lezárási módszereket.

– Hatékony csapatépítés: megismerik a csapatépítés eszközeit, a hatékony csapat funkcióit és céljait, a hatékony csapatkommunikációt, az agilis vezetői hozzáállást.

– Excel képzés (haladó): a résztvevők megtanulják a táblázat mentését PDF-be, a tagolt szöveges dokumentumok (CSV) táblázattá alakítását, az irányított beillesztést, megjegyzések beszúrását és kezelését, a feltételes formázást, legördülő lista készítését, a statisztikai és logikai függvények használatát, a keresési, szöveg, adatbázis, pénzügyi és matematikai függvényeket, zárolt cellák, lapvédelem és ágyazás használatát.

A szerződött támogatás összege: 3 672 400 Ft

A képzések tervezett befejezési dátuma: 2024.08.30.


GINOP-2.1.8-17-2017-00128

 • A projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.8-17-2017-00128
 • A projekt címe: Technológiai innováció az Ertl Faipari Kft-nél
 • Befejezés időpontja: 2018.09.30.
 • Támogatás aránya: 30%
 • A támogatás összege: 12 647 802,- Ft

„TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ AZ ERTL FAIPARI KFT-NÉL”

Az Ertl Faipari Kft. móri telephelyén 1 db Olimpic k 560 HP egyoldalas élzáró automatát vásárolt meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 12,6 millió forintos vissza nem térítendő támogatás segítségével.
Az Ertl Faipari Kft. 2001-ben kezdte meg tevékenységét. A cég a kezdetektől fogva 100 százalékban magyar magánszemélyek tulajdonában van. A Társaság fő tevékenysége a 3102’08 TEÁOR számú konyhabútorgyártás, melyet jelen projekt keretében fejlesztett.
A társaság elérni kívánt célja, a korábbi gyártási eljárásának, olyan jelentős méretű újítása, amely, a piacon értékesíthető magasabb hozzáadott értékű, megfelelő minőségű termékek előállítását biztosítja, így lehetősége nyílik megjelenni új piacokon. A magyar piac folyamatos fellendülése és a nemzetközi piac felfelé ívelő tendenciák egyaránt további fejlődési lehetőségeket biztosítanak a társaság számára, melyeket akkor tud megvalósítani, ha megfelelő technológiai bázissal rendelkezik.
Ennek keretében a vállalkozás beszerzett egy, Olimpic k 560 HP egyoldalas élzáró automatát, amely magasabb hozzáadott értékű termék előállítását teszi lehetővé, ezzel is javítva a társaság versenyképességét. Az eszköz PU és AIRFUSION (forrólevegős) kettős ragasztó rendszerrel felszerelt. Ez az új korszerű technológia, forró levegő alkalmazásával melegíti fel az élanyagon lévő ragasztó anyagot, amivel utána élzárásra kerül a bútor. Ezáltal nem csak teljesen fugamentes bútor gyártható, hanem a technológiai sajátosságából adódóan a ragasztó térhálósodása után víz, gőz és páramentes bútorlapok is előállíthatóak, ami még tovább növeli a termékek minőségi jellemzőit. Beszerzésre kerül egy éllezáró automata, az innovatív jellemzői mellett növelni tudja a társaság, termelési mennyiségét azáltal, hogy a megmunkálási sebessége gyorsabb.
A pályázat keretében beszerzett berendezés korszerű, az európai minőségi követelményeknek megfelelő berendezés.
A fejlesztés során beszerzett gépet azonnal hasznosításba vette a társaság, ezért a fejlesztés befejezését követően, azonnal integrálódott a vállalkozás napi működésébe. A társaság megfelelő szakmai és szervezeti háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett eszköz működtetéséhez, valamint a fejlesztés során közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények fenntartásához.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a 12,6 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

További információ kérhető:
Ertl Judit
Elérhetőségek: telefonszám: + 36 (22) 563-767, e-mail cím:


GINOP-4.1.4-19-2021-04037

 • Kedvezményezett neve: Ertl Faipari Korlátolt Felelősségű Táraság
 • Projekt címe: „Energetikai korszerűsítés az Ertl Kft. Telephelyének festőüzemében Móron”
 • Szerződött támogatás összege: 27 719 210 Ft
 •  Támogatás mértéke (%-ban): 55,000000%
 •  A projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt célja volt, hogy a megvalósítási helyszínen található telephelyünk komplex energetikai korszerűsítése megvalósuljon, ezzel is hozzájárulva a környezeti fenntarthatóság és a költséghatékonyság céljaihoz, mivel így a telephelyi energiafogyasztás jelentős mértékben lecsökken a jövőben.

A fejlesztés során egy teljes homlokzati és tetőszigetelést, komplett fűtésrendszer korszerűsítést, világítási rendszer korszerűsítést és a nyílászárók cseréjét végezzük el a  tervdokumentációban foglaltakkal összhangban.

1 db ipari kapu kerül cserélésre, homlokzati nyílászárókat kompletten cserélünk 3 rétegű, modern elemekre. A homlokzati hőszigetelés 15 cm XPS-sel készül. A tetőfelület 12 cm szendvicspanel szigetelést kap. A fűtéskorszerűsítés során hőlégbefúvók kerülnek telepítésre, valamint a világítótesteket a teljes épületben korszerű, energiatakarékos lámpatestekre cseréljük.

Projekt befejezési dátuma: 2022.09.28.

 • Projekt azonosító száma: GINOP-4.1.4-19-2021-04037