A kedvezményezett neve: Ertl Faipari Korlátolt Felelősségű Táraság

A képzések elnevezése és célja:

– Projektmenedzsment: A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a döntési mechanizmusokkal, képesek legyenek széles összefüggésekben gondolkodni, elsajátítsák a változás szükségességét felismerő szemléleteket, továbbá képesek legyenek átlátni és nyomon követni a rájuk bízott projektet az első lépéstől az utolsó simításokig, visszamérésig.

– Vezetői kompetencia-fejlesztés: célja, a vezetői eszköztár gyakorlati ismereteinek mélyítése, cégspecifikus helyzetekben a szükséges eszköz felismerése, a vezetői kompetencia tárház bővítése, tudatos vezetői döntések meghozatalához szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása.

– Hatékony kommunikáció: célja, hogy a képzésben résztvevők fejlesszék kommunikációs készségeiket.

– Értékesítési tréning: célja, az ügyfélismereti és kommunikációs készségek fejlesztése. A program segít rávilágítani a különböző kapcsolati játszmák buktatóira, valamint módszereket kínál a hatékony együttműködésre és a professzionális ügyfeles panaszkezelésre.

– Stresszkezelés: célja, hogy a résztvevők megismerjék a munka során előforduló stresszhelyzetek kezelésének módjait, felismerjék a jeleit és megelőzzék a kiégési szindrómát. Ismerjenek meg hatékony eszközöket a munkatársak közötti konfliktusok feloldására, a munkatársak és ügyfelek közötti higgadt kommunikáció elősegítésére stresszes helyzetekben.

– Tárgyalástechnika: célja, hogy a képzésben résztvevők felfedezzék önmaguk tárgyalási képességeit, és az elsajátított ismeretek segítségével fejlesszék azt.

– Hatékony csapatépítés: célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a hatékony csapatépítéshez szükséges ismereteket.

– Excel képzés (haladó): célja az Excel magabiztos használatának elsajátítása.

A képzések részletes bemutatása:

– Projektmenedzsment: A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a döntési mechanizmusokkal, képesek legyenek széles összefüggésekben gondolkodni, elsajátítsák a változás szükségességét felismerő szemléleteket, továbbá képesek legyenek átlátni és nyomon követni a rájuk bízott projektet az első lépéstől az utolsó simításokig, visszamérésig. A projektmenedzsmenti tudás alkalmazásával a minőségi és szakmai célok kevesebb időráfordítással és költséggel érhetők el. Komplexitást, nagyobb átláthatóságot tudunk elérni vele, jelentősen csökkenthetjük a felmerülő kockázatokat és fokozni tudjuk a motivációt is.

– Vezetői kompetencia-fejlesztés: a résztvevők megtanulják a vezetői szerepeket, stílusokat, a vezetői kommunikációt, a kommunikációs hibákat és azok kiküszöbölését, a vezetői stressztényezőket, a konfliktusfeloldó technikákat, a vezetés funkcióit, a tudatos vezetői hozzáállást.

– Hatékony kommunikáció: a résztvevők megismerkednek a verbális és nonverbális, az egy- és kétárnyú kommunikációval, a modern kommunikációs eszközök szabályaival. Megtanulják az empátia, az aktív hallgatás és az információtorzulás fogalmait. Elsajátítják a kérdezés-és szerepléstechnikákat, megismerik a viselkedésmintákat.

– Értékesítési tréning: a képzés különlegessége, hogy ön- és emberismereti alapokra épül, és egyúttal érzelmi intelligenciát is fejleszt. Egy-egy panasz vagy nehéz helyzet igazán hatékonyan és konfliktusmentesen akkor kezelhető, ha tudjuk, kivel állunk szemben, melyek azok a momentumok, amiket a beszélgetés során mindenképpen kerülni kell, és melyek azok, amelyek mentén a reklamációk vagy kialakult nézeteltérések eredményesen, mindkét fél számára megnyugtató módon kezelhetőek. Ezért ennek a programnak szerves része az emberismeret, vagyis a velünk szemben álló, vagy a vonal másik végén lévő ügyfél karakterének felismerése. A program erősen gyakorlatorientált, melynek során a megszerzett új ismeretek beépülését szituációs és szimulációs szerepjátékok alkalmazásával és tréneri visszacsatolásokkal segítjük.

– Stresszkezelés: a résztvevők megismerkednek a stressz és a stresszorok fogalmával, a problémamegoldási technikákkal, a feladattal kapcsolatos stresszorokkal. Megtanulják a stresszkezelési technikákat.

– Tárgyalástechnika: megismerik a tárgyalás folyamatát, a tárgyalási célok meghatározását és lépéseit, stratégiáit, módszereit. A kommunikációs eszközöket a tárgyalás során, a tárgyalás dimenzióit, az elfogadási, megegyezési tartományt. Megtanulják a tárgyalás irányítását, a megoldáskeresést és a lezárási módszereket.

– Hatékony csapatépítés: megismerik a csapatépítés eszközeit, a hatékony csapat funkcióit és céljait, a hatékony csapatkommunikációt, az agilis vezetői hozzáállást.

– Excel képzés (haladó): a résztvevők megtanulják a táblázat mentését PDF-be, a tagolt szöveges dokumentumok (CSV) táblázattá alakítását, az irányított beillesztést, megjegyzések beszúrását és kezelését, a feltételes formázást, legördülő lista készítését, a statisztikai és logikai függvények használatát, a keresési, szöveg, adatbázis, pénzügyi és matematikai függvényeket, zárolt cellák, lapvédelem és ágyazás használatát.

A szerződött támogatás összege: 3 672 400 Ft

A képzések tervezett befejezési dátuma: 2024.08.30.